Fakulta sociálních věd UK
Kurzy v akademickém roce 2007/2008
Aktuality
Kontakt
Kurzy v akademickém roce 2016/2017
Formuláře
Foto z kurzů
Archiv
 

Obsah dokumentu

  Kurzy v akademickém roce 2007/2008
      Morálka a společnost
      Kurz rozhlasové publicistiky
      Reklama a my
      Filmový seminář
      České dějiny a film
      Počítačový kurz
      Americké umění

Kurzy v akademickém roce 2007/2008

Institut komunikačních studií a žurnalistiky:


V akademickém roku 2007/2008 připravujeme ještě další kurz:


Morálka a společnost


Název kurzu:

Morálka a společnost

Garant kurzu:

Dr. Jaroslav Šonka

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

kurz bude členěn do 8 bodů - Dokument ke stáhnutĂ­ viz příloha

Zahájení kurzu:

říjen 2007, vždy v pátek od 15.00 hod.

Termín podání přihlášek:

do konce srpna 2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách


Kurz rozhlasové publicistiky


Název kurzu:

Kurz rozhlasové publicistiky

Garant kurzu:

PhDr. Josef Maršík, CSc.

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Zahájení kurzu:

letní semestr 2008

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečný test

Počet účastníků:

cca 12


Reklama a my


Název kurzu:

Reklama a my

Garant kurzu:

Mgr. Radim Wolák

Délka studia:

1 - 2 semestry

Obsahové zaměření:

Kurz bude zaměřen na problematiku reklamy jako historického i současného fenoménu

Zahájení kurzu:

září 2007 v pondělí (čas bude upřesněn)

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

cca 20-40


Filmový seminář


Název kurzu:

Filmový seminář kurz je  o b s a z e n !!!!

Garant kurzu:

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Délka studia:

2 semestry

Obsahové zaměření:


Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Bude probíhat formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami. Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového díla.

Zahájení kurzu:

říjen 2007 (přesné datum zahájení bude oznámeno)

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2007

Způsob a kontrola studia:

recenze filmového díla

Počet účastníků:

max. 25


České dějiny a film


Název kurzu:

České dějiny a film

Garant kurzu:

PhDr. Petr Bednařík, PhD.

Délka studia:

1 semestr -  LS

Obsahové zaměření:

Kurz bude posluchačům představovat, jakým způsobem česká kinematografie zachycovala různá období našich národních dějin. Půjde o propojení poznatků z obecné historie, dějin filmu a literatury

Zahájení kurzu:

únor 2008

Termín podání přihlášek:

do konce roku 2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

30


Počítačový kurz


Název kurzu:

Počítačový kurz kurz je  o b s a z e n !!!!

Garant kurzu:

Dušan May, Lukáš Randa

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Kurz nabízí posluchačům možnost naučit se pracovat s textovým i tabulkovým editorem a s Internetem. Dále posluchače naučí jak se vytvoří e-mailová adresa a pracovat s e-mailem.

Zahájení kurzu:

říjen 2007

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2007

Způsob a kontrola studia:

závěrečný test

Počet účastníků:

15


Americké umění


Institut mezinárodních studií:

Název kurzu:

Americké umění kurz je  o b s a z e n !!!!

Garant kurzu:

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Přehled dějin amerického umění od velkých předkolumbovských kultur (Aztékové, Inkové, Mayové) přes importovaný tzv. koloniální styl až do současnosti

Zahájení kurzu:

říjen 2007

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2007

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

20-30   Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.červen 2014 07:37

 


Další u3v         

 UK
 ČVUT
 VŠE
 ČZU


         

 Portál vzdělávání seniorů
 Asociace Univerzit Třetího Věku


Poslední aktualizace 6.12 2016 13:54, Webmaster - Email : u3v@fsv.cuni.cz