Fakulta sociálních věd UK
Kurzy v akademickém roce 2009/2010
Aktuality
Kontakt
Kurzy v akademickém roce 2016/2017
Formuláře
Foto z kurzů
Archiv
 

Obsah dokumentu

  Kurzy v akademickém roce 2009/2010
      Filmový seminář
      Dějiny českého filmu
      Základy fotografování a práce s digitální fotografií
      Počítačový kurz
      Velké osobnosti světového malířství
      Národy a nacionalismus
      Sociální struktura české společnosti
      Zdravotní politika
      Ekonomie rodiny

Kurzy v akademickém roce 2009/2010

Institut komunikačních studií a žurnalistiky:


Filmový seminář


Název kurzu:

Filmový seminář

Garant kurzu:

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Délka studia:

2 semestry

Obsahové zaměření:

Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Bude probíhat formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami. Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového díla

Zahájení kurzu:

říjen 2009

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2009

Způsob a kontrola studia:

recenze filmovu

Počet účastníků:

max.  30


Dějiny českého filmu


Název kurzu:

Dějiny českého filmu

Garant kurzu:

PhDr. Petr Bednařík, PhD.

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Obsahové zaměření: Kurz seznámí posluchače s dějinami českého filmu. V rámci semestru se zaměří na určité období vývoje naší kinematografie. Tehdejší filmovou tvorbu zařadí do politického, společenského a kulturního kontextu. Přednáška bude doplňována ukázkami z filmu

Zahájení kurzu:

únor 2010

Termín podání přihlášek:

do 30.11.2009

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečný test

Počet účastníků:

cca  30


Základy fotografování a práce s digitální fotografií


Název kurzu:

Základy fotografování a práce s digitální fotografií

Garant kurzu:

PhDr. Alena Lábová, Mgr. Filip Láb

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Obsahové zaměření: seminář seznámí studenty se základy práce s (digitálním) fotoaparátem, principy jeho fungování a jeho ovládáním. Naučí posluchače využívat nejen automatické režimy ovládání fotoaparátu, ale také motivové programy pro jednotlivé žánry fotografie, a rovněž základy využití bleskového světla

Zahájení kurzu:

únor 2010

Termín podání přihlášek:

do 30.11.2009

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečný test, předložení 10 fotografií z praktických cvičení

Počet účastníků:

cca 25


Počítačový kurz


Název kurzu:

Počítačový kurz - OBSAZEN

Garant kurzu:

Dušan May, Lukáš Randa 

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Kurz nabízí posluchačům možnost naučit se základní dovednosti při práci s počítačem v prostředí MS Windows, pracovat s textovým editorem a internetem

Zahájení kurzu:

říjen 2009

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2009

Způsob a kontrola studia:

závěrečný test

Počet účastníků:

max. 15


Institut mezinárodních studií:


Velké osobnosti světového malířství


Název kurzu:

Velké osobnosti světového malířství - OBSAZEN

Garant kurzu:

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

Soubor komparativních přednášek o významných malířských osobnostech 19. a 20. stol., které podstatným způsobem ovlivnili slohové proměny moderního umění. Z formální a obsahové analýzy reprezentativních děl těchto malířů vyplynou příklady paradigmatického řešení tzv. krize zobrazování

Zahájení kurzu:

říjen 2009

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2009

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, písemný referát

Počet účastníků:

20-30   


Institut sociologických studií:


Národy a nacionalismus


Název kurzu:

Národy a nacionalismus

Garant kurzu:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Obsahové zaměření:

Dějiny antropologické zájmu o nacionalismus (1960-2000), teorie kulturních a etnických skupin – antropologická perspektiva. Národy, kmeny a menšiny v toku času. Charakteristické znaky (a symboly) národa, kmene a kulturní skupiny. Příklady nacionalistických konstrukcí ve Střední Evropě (české, slovenské, polské), v Západní Evropě (skotské, welšské a baskické) a ve Spojených státech před rokem 1989 – realita a představy

Zahájení kurzu:

říjen 2009

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2009

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách

Počet účastníků:

20-30


Sociální struktura české společnosti


Název kurzu:

Sociální struktura české společnosti

Garant kurzu:

Doc. Milan Tuček, CSc.

Obsahové zaměření:

uskuteční se zhruba 13 přednášek, obsah jednotlivých přednášek – viz přiložený Dokument ke stáhnutĂ­ sylabus

Délka studia:

2 semestry

Zahájení kurzu:

říjen 2009

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2009

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečný test

Počet účastníků:

cca 30Institut sociologických studií – Katedra veřejné a sociální politiky:


Zdravotní politika


Název kurzu:

Zdravotní politika

Garant kurzu:

MUDr. Petr Háva, CSc.

Obsahové zaměření:

Seznámení se základními teoretickými koncepty: veřejná politika, zdraví a nemoc, determinanty zdraví, zdravotní politika jako politický proces

Zahájení kurzu:

říjen 2009

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2009

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách

Počet účastníků:

cca 20


Institut ekonomických studií:


Ekonomie rodiny


Název kurzu:

Ekonomie rodiny

Garant kurzu:

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Obsahové zaměření:

Rodina jako aktér na trhu pozdní modernity: pod pokušeními a tlaky trhu, v rostoucí závislosti na státu. Populační ekonomie a demografická imploze. Ekonomie a štěstí: životní cyklus. Ideální typy „neideálních“ politik na podporu rodiny. Investování „na stáří“ vs. investice „do dětí“. Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná. Ekonomie, peníze a úděl člověka

Délka studia:

1 semestr

Zahájení kurzu:

říjen 2009

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2009

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečný test

Počet účastníků:

cca 30
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.červen 2014 07:37

 


Další u3v         

 UK
 ČVUT
 VŠE
 ČZU


         

 Portál vzdělávání seniorů
 Asociace Univerzit Třetího Věku


Poslední aktualizace 6.12 2016 13:54, Webmaster - Email : u3v@fsv.cuni.cz