Fakulta sociálních věd UK
Aktuality
Aktuality
Kontakt
Kurzy v akademickém roce 2016/2017
Formuláře
Foto z kurzů
Archiv
 

Aktuality


Termín podání přihlášek do letního semestru je DO 5. 2. 2017.
Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady


Papírovou přihlášku vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně v úředních hodinách od dubna do 5. února 2017. Přihlášky přijme Vaše referentka Bc. Martina Hykešová, DiS., telefon: 222 112 230, martina.hykesova@fsv.cuni.cz


Poplatek ve výši 300 Kč za jednosemestrální kurz je možné uhradit:


* bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, do poznámky pro příjemce doplňte název kurzu event. jméno osoby za kterou platíte


* hotově, v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí dveře č. 7.
Termíny a průběh výuky


Termíny výuky budou známy těsně před zahájením akademického roku po naplnění kurzů. Vždy je potřeba zajistit alespoň minimální počet účastníků, aby mohl být kurz otevřen.


V případě, že nebude kurz z kapacitních, technických či jiných otevřen, obdržíte o tom zprávu e-mailem.


Další u3v         

 UK
 ČVUT
 VŠE
 ČZU


         

 Portál vzdělávání seniorů
 Asociace Univerzit Třetího Věku


Poslední aktualizace 6.12 2016 13:54, Webmaster - Email : u3v@fsv.cuni.cz