Fakulta sociálních věd UK
Kurzy v akademickém roce 2008/2009
Aktuality
Kontakt
Kurzy v akademickém roce 2016/2017
Formuláře
Foto z kurzů
Archiv
 

Obsah dokumentu

  Kurzy v akademickém roce 2008/2009
      České dějiny a film II
      Filmový seminář
      Počítačový kurz pro začátečníky
      Počítačový kurz pro pokročilé
      Národní státy v evropských dějinách - ctnosti a hříchy
      Kapitoly z dějin umění
      Národy a nacionalismus
      Zdravotní politika

Kurzy v akademickém roce 2008/2009

Institut komunikačních studií a žurnalistiky:


České dějiny a film II


Název kurzu:

České dějiny a film II

Garant kurzu:

PhDr. Petr Bednařík, PhD.

Délka studia:

1 semestr -  LS

Obsahové zaměření:

Kurz představuje posluchačům  jakým způsobem česká kinematografie zachycovala různá období našich národních dějin. Půjde o propojení poznatků z obecné historie, dějin filmu a literatury.

Zahájení kurzu:

únor 2009

Termín podání přihlášek:

do 31.12. 2008 (účast na kurzu není podmíněna absolvováním kurzu České dějiny a film I)

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků:

30


Filmový seminář


Název kurzu:

Filmový seminář

Garant kurzu:

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Délka studia:

2 semestry

Obsahové zaměření:

Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Bude probíhat formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami. Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového díla.

Zahájení kurzu:

říjen 2008 (přesné datum zahájení bude oznámeno)

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2008

Způsob a kontrola studia:

recenze filmového díla

Počet účastníků:

max. do  35 účastníků !! Počítačový kurz pro začátečníky


Název kurzu:

Počítačový kurz pro začátečníky

Garant kurzu:

Dušan May, Lukáš Randa 

Délka studia:

1 semestr -  ZS

Obsahové zaměření:

Kurz nabízí posluchačům možnost naučit se základní dovednosti při práci s počítačem v prostředí MS Windows, pracovat s textovým editorem a internetem

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 31.8.2008

Způsob a kontrola studia:

závěrečný test

Počet účastníků:

max. 15Počítačový kurz pro pokročilé


Název kurzu:

Počítačový kurz pro pokročilé

Garant kurzu:

Dušan May, Lukáš Randa 

Délka studia:

1 semestr -  ZS

Obsahové zaměření:

Kurz nabízí posluchačům možnost rozšířit si dovednosti při práci v prostředí MS Windows, s kancelářskými programy Word a Excel. Dále pak pracovat v síti internet.

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 31.8.2008

Způsob a kontrola studia:

závěrečný test

Počet účastníků:

max. 15


Institut mezinárodních studií:


Národní státy v evropských dějinách - ctnosti a hříchy


Název kurzu:

Národní státy v evropských dějinách - ctnosti a hříchy

Garant kurzu:

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Délka studia:

Obsahové zaměření:

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

srpen 2008

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách

Počet účastníků:

cca 30   


Kapitoly z dějin umění


Název kurzu:

Kapitoly z dějin umění

Garant kurzu:

PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Délka studia:

1 semestr

Obsahové zaměření:

V prvních 3 přednáškách bude načrtnut obecný vývoj historismu jako nástroje k legitimování určitých idejí a historické malby jako politického angažmá. Na základě analýzy tzv. traktátové literatury bude podán přehled nejvlivnějších avantgardních řešení tzv. krize moderního umění. Poslední 2 přednášky budou věnovány vztahové problematice: působení porevoluční ruské emigrace v cizině a roli USA na globalizované umělecké scéně

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2008

Způsob a kontrola studia:

účast na přednáškách, ústní zkouška

Počet účastníků:

20-30   


Institut politologických studií:


Národy a nacionalismus


Název kurzu:

Národy a nacionalismus

Garant kurzu:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Délka studia:

Obsahové zaměření:

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2008

Způsob a kontrola studia:

Počet účastníků:


Institut sociologických studií – Katedra veřejné a sociální politiky:


Zdravotní politika


Název kurzu:

Zdravotní politika

Garant kurzu:

MUDr. Petr Háva, CSc.

Délka studia:

Obsahové zaměření:

Zahájení kurzu:

říjen 2008

Termín podání přihlášek:

do 30.6.2008

Způsob a kontrola studia:

Počet účastníků:Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.červen 2014 07:37

 


Další u3v         

 UK
 ČVUT
 VŠE
 ČZU


         

 Portál vzdělávání seniorů
 Asociace Univerzit Třetího Věku


Poslední aktualizace 6.12 2016 13:54, Webmaster - Email : u3v@fsv.cuni.cz